Сергій ГрабарСергій Грабар

Державна мова має невід’ємну першість в освітньому процесі

Грудень 15, 2017

Закон “Про освіту”, зокрема стаття 7, викликав чималий резонанс в європейському просторі цьогоріч. З особливо разючою критикою вистипули наші угорські сусіди, які миттєво заявили, що т.зв. “мовна” стаття значно обмежуватиме права угорської меншини. Проте на Закарпатті скоріше етнічні українці почиваються чужинцями, а не власне угорці, які мають змогу дивитись телепередачі та читати газети на рідній мові.

Розставити крапки над “і” в питанні навчання мовами національних меншин для європейської спільноти мала Комісія Ради Європи “За демократію через право” (Вереціанська комісія). Вона вже розглянула і офіційно опублікувала рекомендації Україні щодо мовних положень закону “Про освіту”. Документ доволі об’ємний і найцікавішою є заключна частина, яка містить висновки та рекомендації для України. Хоч з уточненнями та пропозиціями, проте Європа визнала статтю рамковою, тобто такою, що укладена згідно з правовими нормами, підтвредивши тим самим право України на поліпшення рівня вивчення мови. Венеціанська комісія цілком конструктивно пропонує деталізувати “мовну” статтю та продовжити перехідний період для імплементації. Та, вцілому, висновок комісії ще раз підтвердив невід’ємну першість української мови в освітньому процесі.

Визначальна роль державної мови не може ставитися під сумнів. І навряд європейці могли піддати сумніву цю позицію, враховуючи послідовну політику багатьох держав ЄС в цьому питанні. Як відомо, провідні європейські держави (хто в більшій, хто в меншій мірах) внаслідок підтримки мультикультуралізму та заснованій на ній політики толерантності вже давно зіткнулися з напливом мігрантів. І, враховуючи наростаючу міграційну кризу, європейці проводять політику якнайбільшої інтеграції прибулих менших в європейський простір, де знання мови країни, в яку переїхав, є обов’язковою умовою виживання. Тож дивно, що питання чи українська мова, яка є єдиною державною в країні, є основною мовою навчання взагалі було поставлено на розгляд та піддано сумніву.

Коментар Венеціансьої комісії ще належить глибинно осмислити. Наразі стоїть основне завдання – забезпечити для представників національних меншин достатній рівень володіння державною мовою, водночас зберігаючи якісне навчання різних предметів як державною, так і рідною мовами. Висновок щодо результатів, отриманих від Венеціансьукої комісії єдиний: захист національних інтересів України має стати пріоритетом держави, аби шанували сусіди і не доводилося шукати правди в міжнародних судах і звертатись до європейських арбітрів.